محصول آموزشی مدیر محبوب

چرا حقیقت این است؟ ریشه را باید در مفهوم دنیای کیفی جستجو کنیم. تمام انسان های تصویری زیبا از جهان…

4
1,500,000 تومان

محصول آموزشی مدیران میانی

ریشه یابی وقتی به چهار صورت مساله احتمالی بالا رجوع می کنیم ریشه را در چند عامل اساسی می توانیم…

1
3,500,000 تومان

ویدیوی کامل سمینار مارشالر

31 فروردین 1403 یکی از بهترین روزهای حیات کاری مدرسه کسب و کار پله بود. روزی که توانستیم اولین سمینارمان…

4
2,990,000 تومان