دوستان جان،

در فضای پیچیده و عجیب و غریب این روزهای آموزش کسب و کار در ایران که هر روز بر تعداد مدعیانش اضافه می‌شود، مدرسه کسب و کار پله یک رسالت ساده و مشخص را دنبال می‌کند. ارائه آموزش های تجربه محور، کاربردی و فشرده در یک فضای دوستانه. کارگاه‌های آموزشی به شدت عملی.

بر همین اساس ما در مدرسه کسب و کار پله هر هفته دو کارگاه بسیار مهم و کاربردی را تکرار می‌کنیم. کارگاه مدیریت فروش و کارگاه مذاکرات فروش که هر کدام در 8 ساعت و در دو روز برگزار می‌گردد. تاکید می‌کنیم که این کارگاه‌ها هر هفته تکرار می‌شوند و هیچ توالی در آموزش در کار نیست. در این صفحه می‌توانید وضعیت کارگاه‌های برگزار شده‌ و کارگاه های پیش رو را مشاهده کرده و براساس برنامه کاری‌تان یکی از تاریخ ها را برای حضور در کارگاه انتخاب نمایید. 

سرفصل‌های کارگاه مذاکرات فروش:

در این کارگاه به سرفصل‌های زیر پرداخت خواهیم کرد:

 • پیش نیازهای روحی فروختن
 • پیش نیازهای ابزاری فروختن
 • آمادگی قبل از مذاکرات فروش
 • مفهوم هدف گذاری در مذاکرات فروش
 • گشایش مذاکره
 • مدیریت زمان در مذاکرات فروش
 • ابزارشناسی و استفاده از ابزار
 • مفهوم امتیاز دهی و امتیاز گیری در مذاکرات فروش
 • مذاکره قیمت و تخفیف
 • اصول نهایی سازی مذاکره فروش
 • مذاکره با بیش از یک خریدار
 • مذاکره تیمی در فروش
 • و …

سرفصل‌های کارگاه مذاکرات فروش:

در این کارگاه به سرفصل‌های زیر پرداخت خواهیم کرد:

 • پیش نیازهای روحی فروختن
 • پیش نیازهای ابزاری فروختن
 • آمادگی قبل از مذاکرات فروش
 • مفهوم هدف گذاری در مذاکرات فروش
 • گشایش مذاکره
 • مدیریت زمان در مذاکرات فروش
 • ابزارشناسی و استفاده از ابزار
 • مفهوم امتیاز دهی و امتیاز گیری در مذاکرات فروش
 • مذاکره قیمت و تخفیف
 • اصول نهایی سازی مذاکره فروش
 • مذاکره با بیش از یک خریدار
 • مذاکره تیمی در فروش
 • و …

سرفصل‌های کارگاه مدیریت فروش:

در این کارگاه به سرفصل‌های زیر پرداخت خواهیم کرد:

 • وظایف مدیر فروش
 • مسئولیت‌های مدیر فروش
 • مفهوم سفر مشتری و قیف فروش
 • اصول طراحی سفر مشتری
 • تعیین اهداف فروش
 • خرد کردن اهداف فروش به بازه های زمانی کوتاه
 • تنظیم استراتژی فروش
 • آشنایی با فروش افزارها
 • مدیریت پایگاه داده مشتریان
 • دشبورد مدیریت فروش
 • آشنایی با گزارشات مدیریت فروش
 • تعیین و کنترل شاخص های رشد در فروش
 • اصول قیمت گذاری و رقابت قیمتی
 • افزایش فروش از طریق پروموشن های فروش
 • اصول طبقه بندی مشتریان و خدمات ویژه هر طبقه
 • اصول جبران خدمت نیروهای فروش

سرفصل‌های کارگاه مدیریت فروش:

در این کارگاه به سرفصل‌های زیر پرداخت خواهیم کرد:

 • وظایف مدیر فروش
 • مسئولیت‌های مدیر فروش
 • مفهوم سفر مشتری و قیف فروش
 • اصول طراحی سفر مشتری
 • تعیین اهداف فروش
 • خرد کردن اهداف فروش به بازه های زمانی کوتاه
 • تنظیم استراتژی فروش
 • آشنایی با فروش افزارها
 • مدیریت پایگاه داده مشتریان
 • دشبورد مدیریت فروش
 • آشنایی با گزارشات مدیریت فروش
 • تعیین و کنترل شاخص های رشد در فروش
 • اصول قیمت گذاری و رقابت قیمتی
 • افزایش فروش از طریق پروموشن های فروش
 • اصول طبقه بندی مشتریان و خدمات ویژه هر طبقه
 • اصول جبران خدمت نیروهای فروش

تاریخ برگزاری

چهارشنبه 21 پنجشنبه 22

تیرماه

مبلغ ثبت‌نام

6.900.000 تومان

ظرفیت باقیمانده

18 نفر

تاریخ برگزاری

چهارشنبه 13 پنجشنبه 14

تیرماه

مبلغ ثبت‌نام

6.900.000 تومان

ظرفیت باقیمانده

20 نفر

تاریخ برگزاری

چهارشنبه 6 پنجشنبه 7

تیرماه

مبلغ ثبت‌نام

6.900.000 تومان

ظرفیت باقیمانده

20 نفر

تاریخ برگزاری

چهارشنبه 30 پنجشنبه 31

خرداد ماه

مبلغ ثبت‌نام

6.900.000 تومان

ظرفیت باقیمانده

12 نفر

تاریخ برگزاری

چهارشنبه 23 پنجشنبه 24

خرداد ماه

مبلغ ثبت‌نام

6.900.000 تومان

ظرفیت باقیمانده

0نفر

تاریخ برگزاری

چهارشنبه 9 پنجشنبه 10

خرداد ماه

وضعیت ثبت‌نام

برگزار شده

مبلغ ثبت‌نام

6.900.000 تومان

ظرفیت باقیمانده

0 نفر

شرایط ویژه ثبت‌نام گروهی و سازمانی

مبالغ آورده‌شده در این صفحه، برای ثبت‌نام تک نفری در نظر گرفته‌شده‌اند. ثبت‌نام بیش از یک نفر و ثبت‌نام سازمانی مشمول تخفیف می‌باشد. برای اطلاع از وضعیت تخفیف‌ها، با واحد امور مشتریان مدرسه‌ی کسب و کار پله در ارتباط باشید.